Menu

Let op! LeesID stopt per 01-03-2020gaat stoppen. Lees meer

Privacy verklaring Stichting LeesID

Bij het verrichten van haar diensten kan de Stichting LeesID, gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BP) Amsterdam aan de Herengracht 166, in sommige gevallen (persoons)gegevens gebruiken. Het gaat daarbij uitsluitend om verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van het door Stichting LeesID aangeboden platform LeesID en bijbehorende website leesid.nu (en/of leesid.nl, leesid.be) en applicatie(s) (hierna: “LeesID”). Een uitgebreide uitleg van het gebruik van deze persoonsgegevens is hieronder opgenomen in deze Privacyverklaring.

Stichting LeesID respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. LeesID handelt in overeenstemming met de privacyregels die zijn neergelegd in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze Privacyverklaring en worden daarbuiten niet doorgegeven aan derden.

 1. Welke gegevens verwerkt Stichting LeesID?
  1. Stichting LeesID verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om LeesID aan gebruikers te kunnen aanbieden. Het gaat daarbij om gegevens die de gebruiker bij het aanmaken van een account invult, namelijk een e-mailadres en gebruikersnaam. Het wachtwoord van de gebruiker wordt versleuteld opgeslagen en is niet toegankelijk voor Stichting LeesID.
  2. Deze persoonsgegevens kunnen daarnaast, uitsluitend wanneer de gebruiker hiervoor kiest, door Stichting LeesID in verband met LeesID worden gekoppeld aan informatie over de door de gebruiker bij de aangesloten partners aangeschafte boeken. Het gaat hierbij om gegevens over de door de gebruiker aangekochte boeken, zoals de omschrijving van het boek, een afbeelding van de cover, de transactiedatum en bij welke aanbieder het boek is verkregen. Zonder deze informatie kan Stichting LeesID de boekenplank functionaliteit niet aanbieden aan de gebruiker.
  3. Naast bovengenoemde gegevens die uitdrukkelijk via de gebruiker worden verkregen, verzamelt Stichting LeesID ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag op de websites van LeesID. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, de bezochte webpagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de volgende/vorige bezochte sites en de duur van een bezoek/sessie en wordt uitsluitend door Stichting LeesID gebruikt om de technische functionaliteit van LeesID te kunnen verbeteren of problemen te verhelpen.
 2. Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?
  1. Stichting LeesID gebruikt verkregen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om aan gebruikers (de functionaliteiten van) LeesID te kunnen aanbieden en/of daarvan gebruik te kunnen maken. Ingeval van automatisch gegenereerde gegevens worden deze gegevens alleen gebruikt om de functionaliteit van LeesID te verbeteren. Meer specifiek gaat het daarbij om het volgende.
  2. Stichting LeesID gebruikt de hierboven in artikel 1.1 en 1.2 genoemde gegevens om:
   • de diensten te kunnen verrichten die op de betreffende (onderdelen van) LeesID worden aangeboden;
   • de op de betreffende (onderdelen van) LeesID verrichte handelingen aan de juiste gebruiker toe te kunnen schrijven;
   • met de gebruiker te kunnen communiceren over onder meer informatie, wijzigingen en/of updates omtrent het gebruik van de betreffende (onderdelen van) LeesID;
   • het account van de gebruiker te kunnen beheren.
  3. De in artikel 1.3 genoemde surfgegevens gebruikt Stichting LeesID uitsluitend om de technische functionaliteiten van LeesID mogelijk te maken, te optimaliseren en om technische problemen en/of storingen te verhelpen.
  4. Voor alle overige zaken gebruikt Stichting LeesID persoonsgegevens uitsluitend als daarvoor de ondubbelzinnige toestemming is verkregen van de gebruiker.
 3. Doorgifte aan derden
  1. Anders dan in de in dit artikel opgenomen gevallen geeft Stichting LeesID geen persoonsgegevens van gebruikers door aan derden, tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  2. Indien het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker (bijvoorbeeld om de beschikbare boeken op LeesID aan de gebruiker te kunnen tonen) kan Stichting LeesID bepaalde informatie zoals een lijst met in het verleden door de gebruiker aangeschafte boeken, doorgeven aan de bij LeesID aangesloten aanbieders. Het gaat hierbij niet om persoonsgegevens, maar enkel om informatie over beschikbare boeken zoals titel en omslagafbeelding.
  3. LeesID zal informatie over op de voor een gebruiker op LeesID beschikbare boeken alleen verschaffen aan aanbieders met wie de gebruiker zijn account bij LeesID heeft gekoppeld.
  4. Stichting LeesID geeft persoonsgegevens door aan de overheid of gerechtelijke instanties, alleen op grond van een wettelijke verplichting.
 4. Social media netwerken
  1. Via knoppen op LeesID kunnen pagina’s worden gedeeld via verschillende sociale media netwerken zoals Facebook en Twitter indien de gebruiker daarop klikt. Wanneer de gebruiker gebruik wenst te maken van deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale media netwerk en kunnen door het sociale media netwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale media netwerken zelf verantwoordelijk. Op de verwerking van deze gegevens zijn de betreffende privacyverklaringen van toepassing.
 5. Cookies
  1. De enige cookies die Stichting LeesID zelf bij het aanbieden van LeesID gebruikt zijn zogenaamde sessie cookies. Dit zijn tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Het doel van het gebruik van deze sessie cookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie zoals voorkeurinstellingen gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Na het afsluiten van de webbrowser worden deze cookies onmiddellijk gewist.
  2. Om LeesID beter op de gebruikers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt Stichting LeesID gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van LeesID (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de Safe Harbour-principles. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.
  3. Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale media netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media integratie op LeesID mogelijk te maken.
 6. Beveiliging
  1. Stichting LeesID zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door de toegang tot de gegevens te beveiligen en door van de medewerkers van Stichting LeesID die toegang hebben tot de gegevens te eisen dat zij vertrouwelijk en volgens de aanwijzingen van Stichting LeesID met de gegevens omgaan.
 7. Minderjarigen
  1. Mocht de gebruiker nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan heeft Stichting LeesID toestemming nodig van ouders of voogd van die gebruiker. Door gebruik van LeesID gaat de gebruiker akkoord met deze Privacyverklaring, en garandeert de gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn of voor het gebruik van LeesID de benodigde toestemming te hebben van ouders/voogd. Wanneer er persoonsgegevens gevraagd worden voor een verwerking waarvoor de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen nodig is, dan zal Stichting LeesID expliciete toestemming van de ouders vragen.
 8. Inzage, correctie en wijziging van gegevens
  1. Een gebruiker kan Stichting LeesID altijd een verzoek doen om inzage in en/of correctie of verwijdering van de gegevens die Stichting LeesID van hem/haar verwerkt, door contact op te nemen met Stichting LeesID via het e-mailadres mail@leesid.nu. Stichting LeesID zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren.
 9. Wijziging Privacyverklaring
  1. Stichting LeesID kan deze Privacyverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Door na wijzigingen gebruik te maken van LeesID gaat de gebruiker akkoord met eventuele wijzigingen. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien wijzigingen worden aangebracht in de doeleinden van de gegevensverwerking die niet verenigbaar zouden zijn met de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden, vraagt Stichting LeesID hiervoor de voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker.

18 Augustus 2014

LeesID op Twitter LeesID op Facebook